Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för Truckexperten och våra utbildningsmöjligheter. Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss.
De personuppgifter som samlas in och behandlas genom vår sida kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss.
Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur utbildningssyfte. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.
Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.
Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och om du av någon anledning inte har möjlighet att delta i en kurs är det viktigt att du informerar oss minst 5 dagar innan kursstart via telefon. Det går även att boka om kursen till ett tidigare eller senare tillfälle efter vårat medgivande.

Vid sjukdom skall sjukintyg signerat av läkare uppvisas. Likaså vid begravningar skall ett intyg uppvisas.

Deltagaren kommer då att erbjudas ett nytt kurstillfälle.

Avviker man från kursen och inte kan visa upp ett giltigt intyg som styrker din frånvaro kommer inte ett nytt kurstillfälle erbjudas och du faktureras hela beloppet.